JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Postadress: Box 568, 651 12 Karlstad
Besöksadress: Rådhuset Stora torget, 652 24 Karlstad
Tel: 054-14 85 00

Öppettider

Vardagar

Reception
08.00 - 16.00

Växel
08.00 - 16.00

Avvikande öppettider

 

Säkerhetskontroll

Förvaltningsrätten i Karlstad har fast säkerhetskontroll i rådhusets huvudentré på gatuplan. Kontrollen avser inpassering till domstolarnas allmänna utrymmen.

Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. 

Kontrollen innebär bland annat att besökare får passera igenom en metalldetektorbåge samt att kläder och väskor genomsöks.

Den som har ett ärende till domstolen bör ha i åtanke att det kan förekomma förseningar i och med säkerhetskontrollen och att det därför är viktigt att vara ute i god tid.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Till förvaltningsrätten överklagar du myndighetsbeslut som du inte är nöjd med.

Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller Transportstyrelsen fattat.